טיפול ותחזוקה

שאלה: התקלה מחייבת החלפת מדחס – איש המקצוע ציין בפני שהחלפת המדחס מחייבת החלפת רכיבים נוספים במערכת המיזוג. אילו רכיבים נוספים יש להחליף?
תשובה: אכן, במעמד החלפת המדחס, יש לדאוג לניקיון המערכת וכל רכיביה להבטחת פעילות תקינה של המדחס החדש ולשמירה על אורך חייו. בעת החלפת מדחס, יש להקפיד על שטיפת כל מערכת מיזוג האוויר, החלפת "מייבש" ולעיתים אף שסתום, מילוי שמן במדחס וכן להכנסת "קרר" (מילוי גז מזגנים), בכמות הנדרשת עפ"י הוראות היצרן.

שאלה: מדוע יש לבצע שטיפה של מערכת המיזוג לפני התקנת או החלפת רכיבים מסוימים במערכת, למרות היותה מערכת סגורה?
תשובה: פעילות המדחס לאורך זמן, מייצרת תוצרי בלאי הכוללים שבבים שונים אשר מזהמים את הצנרת ואת השמן הזורם במערכת. כניסתם של שבבים אלה לתוך מדחס חדש או רכיבים רגישים אחרים במערכת, מקצרים משמעותית את חיי המדחס ופוגמים בביצועיו ועל כן יש להבטיח שהמערכת אכן נקיה לחלוטין בטרם מתקינים רכיבים חדשים.

שאלה: מדוע יש להחליף מייבש ומה תפקידו?
תשובה: תפקיד המייבש במערכת לספוח אליו לחות וזיהום כתוצאה מבלאי, אשר נוצר במערכת במהלך פעילותה. זוהי גם הסיבה שבגללה נדרשת החלפת המייבש עם כל החלפת מדחס ולאחר שטיפה יסודית של כל המערכת.
אזהרה: לא ניתן לשטוף מייבש.

שאלה: באיזו תדירות יש לבדוק את מערכת מיזוג האוויר?
תשובה: מומלץ לבדוק את מערכת המיזוג בכל שנה לפני תחילת העונה החמה. הבדיקה כוללת בדיקת לחצים במערכת, התאמת כמות ה"קרר", (גז המזגנים), לכמות הנדרשת ע"י היצרן, בדיקת נזילות, ותקינות כל רכיבי המערכת ומומלצת החלפת מסנן תא הנוסעים (לשיפור איכות האוויר בחלל הרכב). בדיקה שנתית זו, חיונית מאד לשמירה על אורך חיי הרכיבים השונים ולאופטימיזציה של התפוקות שהמערכת מספקת למשתמש.

שאלה: באיזו תדירות יש לבצע טיפול תחזוקה של מערכת המיזוג ומה הוא כולל?
תשובה: אחת לשנתיים יש לבצע טיפול תחזוקתי הכולל:
– בדיקה כללית של רכיב המערכת
– בדיקת נזילות
– החלפת ה"קרר" (גז המזגנים), אשר איכותו נפגמת במשך הזמן
– החלפת מסנן תא הנוסעים
– החלפת מייבש במידת הצורך ובהתאם להמלצת איש המקצוע.

שאלה: מתי יש להחליף מסנן במערכת המיזוג?
תשובה: מסנן חובה להחליף בכל טיפול תקופתי ובכל טיפול / תיקון של מערכת המיזוג. תפקידו של המסנן הינו לשמור על איכות האוויר בתא הנוסעים.